Pretraga bolesti

Zloćudni tumor usne

Neoplasma malignum labii

C00

Zloćudni tumor gornje usne, spoljne strane

Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.0

Zloćudni tumor donje usne, spoljne strane

Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.1

Zloćudni tumor usne, spoljne strane, neoznačen

Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.2

Zloćudni tumor gornje usne, unutrašnje strane

Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.3

Zloćudni tumor donje usne, unutrašnje strane

Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.4

Zloćudni tumor unutrašnje strane usne

Neoplasma malignum labii interni

C00.5

Zloćudni tumor spojnice usna

Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice usne

Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.8

Zloćudni tumor usne, neoznačen

Neoplasma malignum labii, non specificatum

C00.9

Zloćudni tumor korena jezika

Neoplasma malignum radicis linguae

C01

Zloćudni tumor drugih delova jezika

Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02

Zloćudni tumor gornje površine jezika

Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.0

Zloćudni tumor ivice jezika

Neoplasma malignum marginis linguae

C02.1

Zloćudni tumor donje površine jezika

Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.2

Zloćudni tumor prednje dve trećine jezika

Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum

C02.3

Zloćudni tumor krajnika jezika

Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.4

Zloćudni tumor koji prelazi granice jezika

Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.8

Zloćudni tumor jezika, neoznačen

Neoplasma malignum linguae, non specificatum

C02.9

Zloćudni tumor desni

Neoplasma malignum gingivae

C03

Zloćudni tumor gornjih desni

Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.0

Zloćudni tumor donjih desni

Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.1

Zloćudni tumor desni, neoznačen

Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

C03.9

Zloćudni tumor poda usta

Neoplasma malignum basis oris

C04

Zloćudni tumor prednjeg dela poda usta

Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.0

Zloćudni tumor bočnog dela poda usta

Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice poda usta

Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.8

Zloćudni tumor poda usta, neoznačen

Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

C04.9

Zloćudni tumor nepca

Neoplasma malignum palati

C05

Zloćudni tumor tvrdog nepca

Neoplasma malignum palati duri

C05.0

Zloćudni tumor mekog nepca

Neoplasma malignum palati mollis

C05.1

Zloćudni tumor resice

Neoplasma malignum uvulae

C05.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice nepca

Neoplasma malignum palati limites transiens

C05.8

Zloćudni tumor nepca, neoznačen

Neoplasma malignum palati, non specificatum

C05.9

Zloćudni tumor drugih delova usta

Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06

Zloćudni tumor sluznice obraza

Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.0

Zloćudni tumor predvorja usta

Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.1

Zloćudni tumor retromolarnog prostora

Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.2

Zloćudni tumor koji prelazi druge delove usta

Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.8

Zloćudni tumor usta, neoznačen

Neoplasma malignum oris, non specificatum

C06.9

Zloćudni tumor doušne pljuvačne žlezde

Neoplasma malignum glandulae paroticae

C07

Zloćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda

Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum

C08

Zloćudni tumor podvilične pljuvačne žlezde

Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.0

Zloćudni tumor podjezične pljuvačne žlezde

Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice pljuvačnih žlezda

Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.8

Zloćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen

Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

C08.9

Zloćudni tumor krajnika

Neoplasma malignum tonsillae

C09

Zloćudni tumor krajničke lože

Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.0

Zloćudni tumor krajničkog stuba (prednjeg) (zadnjeg)

Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice krajnika

Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.8

Zloćudni tumor krajnika, neoznačen

Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

C09.9

Zloćudni tumor usno-ždrelnog dela usta

Neoplasma malignum oropharyngis

C10

Zloćudni tumor jamice poklopca grkljana

Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.0

Zloćudni tumor prednje strane poklopca grkljana

Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.1

Zloćudni tumor bočnog zida usno-ždrelne duplje

Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.2

Zloćudni tumor zadnjeg zida usno-ždrelne duplje

Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.3

Zloćudni tumor škržnog useka

Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.4

Zloćudni tumor koji prelazi granice usno-ždrelne duplje

Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.8

Zloćudni tumor usno-ždrelne duplje, neoznačen

Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

C10.9

Zloćudni tumor nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis

C11

Zloćudni tumor gornjeg zida nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.0

Zloćudni tumor zadnjeg zida nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.1

Zloćudni tumor bočnog zida nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.2

Zloćudni tumor prednjeg zida nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice nosnog dela ždrela

Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.8

Zloćudni tumor nosnog dela ždrela, neoznačen

Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

C11.9

Zloćudni tumor kruškolike jamice

Neoplasma malignum recessus piriformis

C12

Zloćudni tumor donjeg dela ždrela

Neoplasma malignum hypopharyngis

C13

Zloćudni tumor postkrikoidnog predela

Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.0

Zloćudni tumor ariepiglotičkog nabora, donje strane ždrela

Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.1

Zloćudni tumor zadnjeg zida donjeg dela ždrela

Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice donjeg dela ždrela

Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.8

Zloćudni tumor donjeg dela ždrela, neoznačen

Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

C13.9

Zloćudni tumor usana, usta, ždrela i druge lokalizacije

Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14

Zloćudni tumor ždrela, neoznačen

Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.0

Zloćudni tumor grkljana i ždrela

Neoplasma malignum laryngopharyngis

C14.1

Zloćudni tumor Waldeyerovog limfnog prstena

Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice usne, usta i ždrela

Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

C14.8

Zloćudni tumor jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi

C15

Zloćudni tumor vratnog dela jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis

C15.0

Zloćudni tumor grudnog dela jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis

C15.1

Zloćudni tumor trbušnog dela jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis

C15.2

Zloćudni tumor gornje trećine jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, trientis superioris

C15.3

Zloćudni tumor srednje trećine jednjaka

Neoplasma malignum oesphagi, trientis medii

C15.4

Zloćudni tumor donje trećine jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, trientis inferioris

C15.5

Zloćudni tumor donje trećine jednjaka

Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens

C15.8

Zloćudni tumor jednjaka, neoznačen

Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum

C15.9

Zloćudni tumor želuca

Neoplasma malignum gasteris

C16

Zloćudni tumor ulaznog dela želuca

Neoplasma malignum cardiae

C16.0

Zloćudni tumor dna želuca

Neoplasma malignum basis gastricae

C16.1

Zloćudni tumor tela želuca

Neoplasma malignum corporis gastrici

C16.2

Zloćudni tumor izlaznog dela želuca

Neoplasma malignum antri pylori

C16.3

Zloćudni tumor izlaznog vratnog dela želuca

Neoplasma malignum pylori

C16.4

Zloćudni tumor male krivine želuca

Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris

C16.5

Zloćudni tumor velike krivine želuca

Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris

C16.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice želuca

Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens

C16.8

Zloćudni tumor želuca neoznačen

Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum

C16.9

Zloćudni tumor tankog creva

Neoplasma malignum intestini tenuis

C17

Zloćudni tumor dvanaestopalačnog creva

Neoplasma malignum duodeni

C17.0

Zloćudni tumor tankog creva

Neoplasma malignum jejuni

C17.1

Zloćudni tumor usukanog creva

Neoplasma malignum ilei

C17.2

Zloćudni tumor Meckelovog špaga

Neoplasma malignum diverticuli Meckel

C17.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice tankog creva

Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens

C17.8

Zloćudni tumor tankog creva, neoznačen

Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum

C17.9

Zloćudni tumor debelog creva

Neoplasma malignum coli

C18

Zloćudni tumor slepog creva

Neoplasma malignum caeci

C18.0

Zloćudni tumor crvuljka

Neoplasma malignum appendicis vermifomis

C18.1

Zloćudni tumor uzlaznog dela debelog creva

Neoplasma malignum coli ascendentis

C18.2

Zloćudni tumor jetrinske krivine debelog creva

Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae

C18.3

Zloćudni tumor poprečnog dela debelog creva

Neoplasma malignum coli transversi

C18.4

Zloćudni tumor slezinske krivine debelog creva

Neoplasma malignum flexurae coli lienalis

C18.5

Zloćudni tumor silaznog dela debelog creva

Neoplasma malignum coli descendentis

C18.6

Zloćudni tumor izvijenog dela debelog creva

Neoplasma malignum coli sigmoidis

C18.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice debelog creva

Neoplasma malignum coli, limites transiens

C18.8

Zloćudni tumor debelog creva, neoznačen

Neoplasma malignum coli, non specificatum

C18.9

Zloćudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva

Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

C19

Zloćudni tumor zadnjeg creva

Neoplasma malignum recti

C20

Zloćudni tumor čmara i čmarnog kanala

Neoplasma malignum ani et canalis analis

C21

Zloćudni tumor čmara, neoznačen

Neoplasma malignum ani, non specificatum

C21.0

Zloćudni tumor čmarnog kanala

Neoplasma malignum canalis analis

C21.1

Zloćudni tumor zone kloake

Neoplasma malignum zonae cloacae

C21.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice završnog creva, čmara i čmarnog kanala

Neoplasma malignum recti, ani et canalis analias limites

C21.8

Zloćudni tumor koji prelazi granice završnog creva, čmara i čmarnog kanala

Neoplasma malignum recti, ani et canalis analias limites

C21.8

Zloćudni tumor jetre i u žučnim kanalima

Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum

C22

Karcinom-rak jetrinih ćelija

Carcinoma hepatocellulare

C22.0

Karcinom unutrašnjeg žučnog kanala

Carcinoma cholangiocellulare

C22.1

Zloćudni tumor hepatoblasta

Hepatoblastoma

C22.2

Drugi sarkomi jetre

Sarcomata hepatis alia

C22.4

Drugi označeni karcinomi jetre

Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.7

Zloćudni tumor jetre, neoznačen

Neoplasma malignum hepatis, non specificatum

C22.9

Zloćudni tumor žučne kese

Neoplasma malignum vesicae felleae

C23

Zloćudni tumor drugih delova žučnih kanala

Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

C24

Zloćudni tumor spoljnjeg žučnog kanala

Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici

C24.0

Zloćudni tumor Vaterove ampule

Neoplasma malignum ampullae Vater

C24.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice žučnog puta

Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens

C24.8

Zloćudni tumor žučnog puta, neoznačen

Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum

C24.9

Zloćudni tumor gušterače

Neoplasma malignum pancreatis

C25

Zloćudni tumor glave gušterače

Neoplasma malignum capitis pancreatis

C25.0

Zloćudni tumor tela gušterače

Neoplasma malignum corporis pancreatis

C25.1

Zloćudni tumor repa gušterače

Neoplasma malignum caude pancreatis

C25.2

Zloćudni tumor kanala gušterače

Neoplasma malignum ductus pancreatici

C25.3

Zloćudni tumor žlezdanog dela gušterače

Neoplasma malignum pancreatis endocrini

C25.4

Zloćudni tumor drugih delova gušterače

Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium

C25.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice gušterače

Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens

C25.8

Zloćudni tumor gušterače, neoznačen

Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum

C25.9

Zloćudni tumor organa za varenje, nedovoljno određene lokalizacije

Neoplasma malignum organorum digestivorum, loci satis non definiti

C26

Zloćudni tumor crevnog puta, neoznačen

Neoplasma malignum tractus intestinalis, non specificatum

C26.0

Zloćudni tumor slezine

Neoplasma malignum lienis

C26.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice organa za varenje

Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens

C26.8

Zloćudni tumor sistema za varenje, nedovoljno određene lokalizacije

Neoplazma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti

C26.9

Zloćudni tumor nosne šupljine i srednjeg uva

Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30

Zloćudni tumor šupljine nosa

Neoplasma malignum cavi nasi

C30.0

Zloćudni tumor srednjeg uva

Neoplasma malignum auris mediae

C30.1

Zloćudni tumor nosnih sinusa

Neoplasma malignum sinuum nasi

C31

Zloćudni tumor sinusa gornje vilice

Neoplasma malignum sinus maxillaris

C31.0

Zloćudni tumor sitastog sinusa

Neoplasma malignum sinus ethmoidalis

C31.1

Zloćudni tumor čeonog sinusa

Neoplasma malignum sinus frontalis

C31.2

Zloćudni tumor klinastog sinusa

Neoplasma malignum sinus sphenoidalis

C31.3

Zloćudni tumor nosnih sinusa koji prelazi granice sinusa

Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens

C31.8

Zloćudni tumor nosnog sinusa, neoznačen

Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum

C31.9

Zloćudni tumor grkljana

Neoplasma malignum laryngis

C32

Zloćudni tumor glasnice

Neoplasma malignum giottidis

C32.0

Zloćudni tumor iznad glasnice

Neoplasma malignum supragiottidis

C32.1

Zloćudni tumor ispod glasnice

Neoplasma malignum subgiottidis

C32.2

Zloćudni tumor hrskavice grkljana

Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae

C32.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice grkljana

Neoplasma malignum laryngis, limites transiens

C32.8

Zloćudni tumor grkljana, neoznačen

Neoplasma malignum laryngis, non specificatum

C32.9

Zloćudni tumor dušnika

Neoplasma malignum tracheae

C33

Zloćudni tumor dušnika i pluća

Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34

Zloćudni tumor dušnika

Neoplasma malignum bronchi principalis

C34.0

Zloćudni tumor gornjeg režnja pluća

Neoplasma malignum pulmonis, lobi superioris

C34.1

Zloćudni tumor srednjeg režnja pluća

Neoplasma malignum pulmonis, lobi medii

C34.2

Zloćudni tumor donjeg režnja pluća

Neoplasma malignum pulmonis, lobi inferioris

C34.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice pluća

Neoplasma malignum pulmonis, limites transiens

C34.8

Zloćudni tumor dušnika i pluća, neoznačen

Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum

C34.9

Zloćudni tumor grudne žlezde

Neoplasma malignum thymi

C37

Zloćudni tumor srca, sredogruđa i poplućnice

Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

C38

Zloćudni tumor srca

Neoplasma malignum cordis

C38.0

Zloćudni tumor prednjeg sredogruđa

Neoplasma malignum mediastini anteriors

C38.1

Zloćudni tumor zadnjeg sredogruđa

Neoplasma malignum mediastini posterioris

C38.2

Zloćudni tumor sredogruđa, neoznačen

Neoplasma malignum mediastini, non specificatum

C38.3

Zloćudni tumor poplućnice

Neoplasma malignum pleurae

C38.4

Zloćudni tumor koji prelazi granice srca, sredogruđa i poplućnice

Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens

C38.8

Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

C40

Zloćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke

Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

C40.0

Zloćudni tumor kratkih kostiju ruke

Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris

C40.1

Zloćudni tumor drugih kostiju noge

Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris

C40.2

Zloćudni tumor kratkih kostiju noge

Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris

C40.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice udova

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum,limites transiens

C40.8

Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova,neoznačen

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis,non specificatum

C40.9

Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,loci alterius

C41

Zloćudni tumor kostiju lobanje i lica

Neoplazma malignum ossium cranii etfaciei

C41.0

Zloćudni tumor donje vilice

Neoplasma malignum mandibulae

C41.1

Zloćudni tumor kičmenog stuba

Neoplasma malignum columnae vertebralis

C41.2

Zloćudni tumor rebara, grudne i ključne kosti

Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae

C41.3

Zloćudni tumor kosti karlice,krsne i trtične kosti

Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis

C41.4

Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,limites transiens

C41.8

Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice,neoznačen

Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,non specificatum

C41.9

Melanom-crni zloćudni tumor kože

Melanoma malignum cutis

C43

Melanom usne

Melanoma malignum labii oris

C43.0

Melanom očnog kapka, uključujući očni ugao

Melanoma malignum cutis palpebrae,canthum includens

C43.1

Melanom uha i spoljnog ušnog kanala

Melanoma malignum auris et meatus acustici externi

C43.2

Melanom drugih i neoznačenih delova lica

Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum

C43.3

Melanom poglavine i vrata

Melanoma malignum capillitii et colii

C43.4

Melanom trupa

Melanoma malignum trunci

C43.5

Melanom ruke, uključujući rame

Melanoma malignum extremitatis superioris,refionem omae includens

C43.6

Melanom noge,uključujući predeo karlice

Melanoma malignum extremitatis inferioris,regionem coxae includens

C43.7

Melanom koji prelazi granice kože

Melanoma malignum cutis, limites transiens

C43.8

Melanom, neoznačen

Melanoma malignum, non specificatum

C43.9

Drugi zloćudni tumor kože

Neoplasma malignum cutis alius

C44

Zloćudni tumor kože usne

Neoplasma malignum cutis labii

C44.0

Zloćudni tumor kože očnog kapka, uključujući očni ugao

Neoplasma malignum cutis palpebrae,canthum includens

C44.1

Zloćudni tumor kože uha i spoljnog ušnog kanala

Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi

C44.2

Zloćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica

Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum

C44.3

Zloćudni tumor kože poglavine i vrata

Neoplasma malignum cutis capillitii et colli

C44.4

Zloćudni tumor kože trupa

Neoplasma malignum cutis trunci

C44.5

Zloćudni tumor kože ruke, uključujući rame

Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris,regionemomae includens

C44.6

Zloćudni tumor kože noge, uključujući predeo karlice

Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxae includens

C44.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice kože

Neoplasma malignum cutis, limites transiens

C44.8

Zloćudni tumor kože, neoznačen

Neoplasma malignum cutis, non specificatum

C44.9

Mezoteliom poplućnice

Mesothelioma pleurae

C45.0

Mezoteliom potrbušnice

Mesothelioma peritonaei

C45.1

Mezoteliom srčane kese

Mesothelioma pericardii

C45.2

Mezoteliom drugih lokalizacija

Mesothelioma, locorum aliorum

C45.7

Mezotelioma, neoznačen

Mesothelioma, non specificatum

C45.9

Kaposijev sarkom kože

Sarcoma Kapose cutis

C46.0

Kaposijev sarkom mekog tkiva

Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.1

Kaposijev sarkom nepca

Sarcoma Kaposi palati

C46.2

Kaposijev sarkom limfnih žlezda

Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.3

Kaposijev sarkom drugih lokalizacija

Sarcoma Kaposi, locorum aliorum

C46.7

Kaposijev sarkom više organa

Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.8

Kaposijev sarkom, neoznačen

Sarcoma Kaposi, non specificatum

C46.9

Zloćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema

Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

C47

Zloćudni tumor perifernih živaca glave, lica i vrata

Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli

C47.0

Zloćudni tumor perifernog živca ruke, uključujući rame

Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens

C47.1

Zloćudni tumor perifernog živca noge, uključujući predeo karlice

Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C47.2

Zloćudni tumor perifernog živca grudnog koša

Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis

C47.3

Zloćudni tumor perifernog živca trbuha

Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis

C47.4

Zloćudni tumor perifernog živca karlice

Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis

C47.5

Zloćudni tumor perifernog živca trupa, neoznačen

Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum

C47.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice perifernog živca i autonomnog nervnog sistema

Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites transiens

C47.8

Zloćudni tumor perifernog živca i autonomnog nervnog sistema, neoznačen

Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum

C47.9

Zloćudni tumor potrbušnice i njene pozadine

Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

C48

Zloćudni tumor iza potrbušnice

Neoplasma malignum retroperitonaei

C48.0

Zloćudni tumor označenih delova potrbušnice

Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum

C48.1

Zloćudni tumor potrbušnice, neoznačen

Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum

C48.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice potrbušnice i njene pozadine

Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens

C48.8

Zloćudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

C49

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva glave, lica i vrata

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli

C49.0

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva ruke, uključujući rame

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem omae includens

C49.1

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva noge, uključujući predeo karlice

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C49.2

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koša

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis

C49.3

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trbuha

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis

C49.4

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva karlice

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis

C49.5

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trupa, neoznačen

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum

C49.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice vezivnog i mekog tkiva

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens

C49.8

Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva, neoznačen

Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum

C49.9

Zloćudni tumor dojke

Neoplasma malignum mammae

C50

Zloćudni tumor bradavice i koluta bradavice

Neoplasma malignum papillae et areolae

C50.0

Zloćudni tumor središnjeg dela dojke

Neoplasma malignum mammae, partis et areolae

C50.1

Zloćudni tumor gornjeg unutrašnjeg kvadranta dojke

Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis

C50.2

Zloćudni tumor donjeg unutrašnjeg kvadranta dojke

Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis

C50.3

Zloćudni tumor gornjeg spoljašnjeg kvadranta dojke

Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis

C50.4

Zloćudni tumor donjeg spoljašnjeg kvadranta dojke

Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis

C50.5

Zloćudni tumor pazušnog dela dojke

Neoplasma malignum mammae, processus axillaris

C50.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice dojke

Neoplasma malignum mammae, limites transiens

C50.8

Zloćudni tumor dojke, neoznačen

Neoplasma malignum mammae, non specificatum

C50.9

Zloćudni tumor usmine

Neoplasma malignum vaginae

C52

Zloćudni tumor grlića materice

Neoplasma malignum cervicis uteri

C53

Zloćudni tumor unutrašnjosti grlića materice

Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.0

Zloćudni tumor spoljnjeg dela grlića materice

Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice grlića materice

Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.8

Zloćudni tumor grlića materice, neoznačen

Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

C53.9

Zloćudni tumor tela materice

Neoplasma malignum corporis uteri

C54

Zloćudni tumor suženog dela materice

Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.0

Zloćudni tumor sluznice materice

Neoplasma malignum endometrii

C54.1

Zloćudni tumor mišića materice

Neoplasma malignum myometrii

C54.2

Zloćudni tumor dna materice

Neoplasma malignum basis uteri

C54.3

Zloćudni tumor koji prelazi granice tela materice

Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.8

Zloćudni tumor tela materice ,neoznačen

Neoplasma malignum corporis uteri,non specificatum

C54.9

Zloćudni tumor materice,neoznačenog dela

Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

C55

Zloćudni tumor jajnika

Neoplasma malignum ovarii

C56

Zloćudni tumor drugih neoznačenih ženskih polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum,non specificatorum

C57

Zloćudni tumor jajavoda

Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.0

Zloćudni tumor široke veze materice

Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.1

Zloćudni tumor okrugle veze materice

Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri

C57.2

Zloćudni tumor okomateričnog tkiva

Neoplasma malignum parametrii

C57.3

Zloćudni tumor pripoja materice,neoznačen

Neoplasma malignum adnexorum uteri,non specificatum

C57.4

Zloćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,aliorum,specificatorum

C57.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice ženskih polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,limites transiens

C57.8

Zloćudni tumor ženskog polnog organa,neoznačen

Neoplasma malignum organi genitalii feminini,non specificatum

C57.9

Zloćudni tumor posteljice materice

Neoplasma malignum placentae

C58

Zloćudni tumor uda

Neoplasma malignum penis

C60

Zloćudni tumor navlake uda

Neoplasma malignum preputii

C60.0

Zloćudni tumor glavića uda

Neoplasma malignum glandis penis

C60.1

Zloćudni tumor tela uda

Neoplasma malignum corporis penis

C60.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice uda

Neoplasma malignum penis, limites transiens

C60.8

Zloćudni tumor uda, neoznačen

Neoplasma malignum penis, non specificatum

C60.9

Zloćudni tumor kestenjače

Neoplazma malignum prostatae

C61

Zloćudni tumor semenika

Neoplasma malignum testis

C62

Zloćudni tumor nespuštenog semenika

Neoplasma malignum testis ectopici

C62.0

Zloćudni tumor spuštenog semenika

Neoplasma malignum testis scrotalis

C62.1

Zloćudni tumor semenika, neoznačen

Neoplasma malignum testis, non specificatum

C62.9

Zloćudni tumor drugih neoznačenih muških polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum,non specificatorum

C63

Zloćudni tumor pasemenika

Neoplasma malignum epididymidis

C63.0

Zloćudni tumor semene vrpce

Neoplasma malignum funiculi spermatici

C63.1

Zloćudni tumor mošnice

Neoplasma malignum scroti

C63.2

Zloćudni tumor drugih označenih muških polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum

C63.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice muških polnih organa

Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum,limites transiens

C63.8

Zloćudni tumor muškog polnog organa,neoznačen

Neoplasma malignum organi genitalii masculini,non specificatum

C63.9

Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega

Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens

C64

Zloćudni tumor karlice bubrega

Neoplasma malignum pelvis renalis

C65

Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega

Neoplasma malignum ureteris

C66

Zloćudni tumor mokraćne bešike

Neoplasma malignum vesciae urinariae

C67

Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike

Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie

C67.0

Zloćudni tumor dna mokraćne bešike

Neoplasma malignum basis vesicae urinarie

C67.1

Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike

Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis lateralis

C67.2

Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike

Neoplasma malignum urinariae anterioris,parietis vesicae

C67.3

Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike

Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis posterioris

C67.4

Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike

Neoplasma malignum colli vesicae urinarie

C67.5

Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg

Neoplasma malignum ostii ureteris

C67.6

Zloćudni tumor urahusa

Neoplasma malignum urachi

C67.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike

Neoplasma malignum vesicae urinariae,limites transiens

C67.8

Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen

Neoplasma malignum vesicae urinariae,non specificatum

C67.9

Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje

Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum

C68

Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz mokraćne bešike

Neoplasma malignum urethrae

C68.0

Zloćudni tumor parauretralne žlezde

Neoplasma malignum glandulae paraurethralis

C68.1

Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćnih organa

Neoplasma malignum organorum urinariorum,limites transiens

C68.8

Zloćudni tumor mokraćnog organa,neoznačen

Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum

C68.9

Zloćudni tumor oka i pripojaka oka

Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69

Zloćudni tumor vežnjače

Neoplasma malignum conjunctivae

C69.0

Zloćudni tumor rožnjače

Neoplasma malignum corneae

C69.1

Zloćudni tumor mrežnjače

Neoplasma malignum retinae

C69.2

Zloćudni tumor sudovnjače

Neoplasma malignum chorioideae

C69.3

Zloćudni tumor zrakastog tela oka

Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.4

Zloćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala

Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.5

Zloćudni tumor očne duplje

Neoplasma malignum orbitae

C69.6

Zloćudni tumor koji prelazi granice oka oka i pripojaka

Neoplasma malignum oculi et adnexorum,limites transiens

C69.8

Zloćudni tumor oka,neoznačen

Neoplasma malignum oculi, non specificatum

C69.9

Zloćudni tumor moždanica

Neoplasma malignum meningium

C70

Zloćudni tumor moždanih opni mozga

Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.0

Zloćudni tumor opni kičmene moždine

Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.1

Zloćudni tumor moždanica, neoznačen

Neoplasma malignum meningium, non specificatum

C70.9

Zloćudni tumor mozga

Neoplasma malignum cerebri

C71

Zloćudni tumor mozga,osim režnjeva i komora

Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.0

Zloćudni tumor čeonog režnja mozga

Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.1

Zloćudni tumor slepoočnog režnja mozga

Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.2

Zloćudni tumor temenog režnja mozga

Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.3

Zloćudni tumor potiljačnog režnja mozga

Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.4

Zloćudni tumor komore mozga

Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.5

Zloćudni tumor malog mozga

Neoplasma malignum cerebelli

C71.6

Zloćudni tumor moždanog stabla

Neoplasma malignum trunci encephali

C71.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga

Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.8

Zloćudni tumor mozga, neoznačen

Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

C71.9

Zloćudni tumor kičmene moždine,lobanjskih živaca i drugih delova centralnog nervnog sistema

Neoplasma malignum medullae spinalis,nervorum cranialium et partium system.nervosi centralis aliorum

C72

Zloćudni tumor kičmene moždine

Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.0

Zloćudni tumor krajnjeg dela kičmene moždine,"konjskog repa"

Neoplasma malignum caudae equinae

C72.1

Zloćudni tumor živca za miris

Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.2

Zloćudni tumor očnog živca

Neplasma malignum nervi optici

C72.3

Zloćudni tumor živca za sluh

Neoplasma malignum nervi acustici

C72.4

Zloćudni tumor ostalih lobanjskih živaca

Neoplasma malignum nervorum craniallum,aliorum

C72.5

Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema

Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum,limites transiens

C72.8

Zloćudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen

Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

C72.9

Zloćudni tumor štitaste žlezde

Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

C73

Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde

Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

C74

Zloćudni tumor kore nadbubrežne žlezde

Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,corticis

C74.0

Zloćudni tumor srži nadbubrežne žlezde

Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,medullae

C74.1

Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde, neoznačen

Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,non specificatum

C74.9

Zloćudni tumor drugih endokrinih žlezda i srodnih struktura

Neoplasma malignum glandulae endocrinae aliae et structurarum affinium

C75

Zloćudni tumor paraštitaste žlezde

Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae

C75.0

Zloćudni tumor hipofize

Neoplasma malignum hypophysis

C75.1

Zloćudni tumor moždanoždrelnog kanala

Neoplasma malignum ductus craniopharyngici

C75.2

Zloćudni tumor epifize

Neoplasma malignum corporis pinealis

C75.3

Zloćudni tumor karotidnog telašca

Neoplasma malignum corporis carotici

C75.4

Zloćudni tumor aortičnog telašca i drugih paraganglija

Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum

C75.5

Zloćudni tumor više žlezda, neoznačen

Neoplasma malignum pluriglandulare,non specificatum

C75.8

Zloćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen

Neoplasma malignum glandulae endocrinae,non specificatum

C75.9

Zloćudni tumor drugih lokalizacija

Neoplasma malignum, locorum aliorum

C76

Zloćudni tumor glave, lica i vrata

Neoplasma malignum capitis, faciei et colli

C76.0

Zloćudni tumor gridnog koša

Neoplasma malignum thoracis

C76.1

Zloćudni tumor trbuha

Neoplasma malignum abdominis

C76.2

Zloćudni tumor karlice

Neoplasma malignum pelvis

C76.3

Zloćudni tumor ruke

Neoplasma malignum extremitatis superioris

C76.4

Zloćudni tumor noge

Neoplasma malignum extremitatis inferioris

C76.5

Zloćudni tumor druge lokalizacije

Neoplasma malignum, loci aterius

C76.7

Zloćudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija

Neoplasma malignum, locorum aliorum,limites transiens

C76.8

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova

Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum

C77

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave,lica i vrata

Neoplasma malignum lymphonodorum capitis,faciei et colli

C77.0

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša

Neoplasma malignum lymphonodorum thoracalium metastaticum

C77.1

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha

Neoplasma malignum lymphonodorum abdominalium metastaticum

C77.2

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i ruke

Neoplasma malignum lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris metastaticum

C77.3

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i noge

Neoplasma malignum lymphonodorum inquinalium et extremitatis inferioris metastaticum

C77.4

Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice

Neoplasma malignum lymphonodorum pelvis metastaticum

C77.5

Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova

Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum,locorum muitipilicium

C77.8

Sekundarni zloćudni tumor limfnog čvora, neoznačen

Neoplasma malignum lymphonodi metastaticum,non specificatum

C77.9

Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i organa za varenje

Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum

C78

Sekundarni zloćudni tumor pluća

Neoplasma malignum pulmonis metastaticum

C78.0

Sekundarni zloćudni tumor sredoguđa

Neoplasma malignum mediastini metastaticum

C78.1

Sekundarni zloćudni tumor porebrice

Neoplasma malignum pleurae metastaticum

C78.2

Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za disanje

Neoplasma malignum organorum respiratorium aliorum metastaticum

C78.3

Sekundarni zloćudni tumor tankog creva

Neoplasma malignum intestini tenuis metastaticum

C78.4

Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva

Neoplasma malignum coli et recti metastaticum

C78.5

Sekundarni zloćudni tumor potrbušnice i iza nje

Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei metastaticum

C78.6

Sekundarni zloćudni tumor jetre

Neoplasma malignum hepatismetastaticum

C78.7

Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za varenje

Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum metastaticum

C78.8

Sekundarni zloćudni tumor drugih lokalizacija

Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum

C79

Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega

Neoplasma malignum renis et pelvis renalis metastaticum

C79.0

Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje

Neoplasma malignum, vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum,non specificator.metastaticum

C79.1

Sekundarni zloćudni tumor kože

Neoplasma malignum cutis metastaticum

C79.2

Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanice

Neoplasma malignum cerebri et meningium cerebri metastaticum

C79.3

Sekundarni zloćudni tumor drugih delova nervnog sistema

Neoplasma malignum partium sistematis nervosi aliarum metastaticum

C79.4

Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži

Neoplasma malignum ossis et medullae ossium metastaticum

C79.5

Sekundarni zloćudni tumor jajnika

Neoplasma malignum ovarii metastaticum

C79.6

Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde

Neoplasma malignum glandulae suprarenalis metastaticum

C79.7

Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokaliza

Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum specificatorum

C79.8

Zloćudni tumor bez označene lokalizacije

Neoplasma malignum, sine loco specificato

C80

Hodgkinova bolest, limfocitna predominacija

Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.0

Hodgkiniva bolest, sklerozirajući čvori.

Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.1

Hodgkiniva bolest, mešane ćelije

Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.2

Hodgkinova bolest, limfocitna iscrpljenost

Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.3

Druga Hodgkinova bolest

Morbus Hodgkin alius

C81.7

Hodgkinova bolest, neoznačena

Morbus Hodgkin, non specificatus

C81.9

Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloćudni tumor

Lymphpma non-Hodgkin folliculare

C82

Folikularni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima

Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum parvarum cum nucleis incisis

C82.0

Folikularni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija sa usečenim jedrima

Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum mixtarum cum nucleis incisis

C82.1

Folikularni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija

Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum magnarum

C82.3

Drugi folikularni ne-Hodgkinov limfomi

Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.7

Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznačen

Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C82.9

Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija

Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum

C83.0

Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima

Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum cum nucleis incisis

C83.1

Difuzni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija

Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum

C83.2

Difuzni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija

Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum

C83.3

Difuzni ne-Hodgkinov imunoblastni limfom

Lymphoma non-Hodgkin immunoblasticum diffusum

C83.4

Difuzni ne-Hodgkinov limfoblastni limfom

Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.5

Difuzni ne-Hodgkinov nediferencirani limfom

Lymphoma non-Hodgkin non differentiatum diffusum

C83.6

Burkitov tumor

Tumor Burkitt

C83.7

Drugi difuzni ne-Hodgkinovi limfomi

Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.8

Difuzan ne-Hodgkinov limfom, neoznačen

Lymphoma non-Hodgkin diffusum, non specificatum

C83.9

Periferni i kožni limfomi T-ćelija

Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84

Fungoidna mikoza

Mycosis fungoides

C84.0

Sezarijev sindrom

Syndroma Sezary

C84.1

Limfom T-zona

Lymphoma T-zonarum

C84.2

Limfomepileoidni limfom

Lymphoma lymphoepitheloides

C84.3

Periferni limfom T-ćelija

Lymphoma T-cellularum periphericum

C84.4

Drugi i neoznačeni limfomi ćelija

Lymphornata T-cellularum alia et non specificata

C84.5

Drugi i neoznačeni ne-Hodgkinovi limfomi

Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85

Maligni tumor limfnog tkiva

Lymphosarcoma

C85.0

Tumor limfnog tkiva B ćelija, neoznačen

Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.1

Drugi označeni ne-Hodgkinovi limfomi

Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia

C85.7

Ne-Hodgkinovi limfom, neoznačen

Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C85.9

Zloćudni imunoproliforativne bolesti

Morbi maligni imunoproliferativi

C88

Waldenstromova makroglobulinemija

Macroglobulinaemia Waldenstrom

C88.0

Bolest teških lanaca alfa

Morbus Alpha catenarum gravium

C88.1

Bolest teških lanaca gama

Morbus gama catenarum gravium

C88.2

Imunopraliferativna bolest tankog creva

Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.3

Druge zloćudne imunoproliferativne bolesti

Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.7

Zloćudna imunoproliferativna bolest, neoznačena

Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

C88.9

Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma-ćelija

Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90

Mljelom višestruke lokalizacije

Myeloma multiplex

C90.0

Leukemija plazma-ćelija

Leucaemia plasmocytica

C90.1

Plazmocitom van koštane srži

Plasmocytoma extrameduliare

C90.2

Akutna leukemija limfoblastnih ćelija

Leucaemia lymphoblastica acuta

C91.0

Hronična leukemija limfocita

Leuenemin lymphocytica chronica

C91.1

Subakutna leukemija limfocita

Leuenemia lymphocytica subacuta

C91.2

Leukemija prolimfocita

Leucaemia prolymphocytica

C91.3

Leukemija vlasastih ćelija

Leucaemia "hairy-cell"

C91.4

Leukemija T-ćelija odraslog

Leucaemia T-cellularum adulti

C91.5

Druga limfoidna leukemija

Leucaemia lymphoides alia

C91.7

Limfoidna leukemija, neoznačena

Leucaemia lymphoides, non specificata

C91.9

Akutna mijeloidna leukemija

Leucaemia myeloides acuta

C92.0

Hronična mijeloidna leukemija

Leucaemia myeloides chronica

C92.1

Subakutna mijeloidna leukemija

Leucaemia myeloides subacuta

C92.2

Mijeloidni sarkom

Sarcom myeloides

C92.3

Akutna promijolocitna leukemija

Leucaemia promyelocytica acuta

C92.4

Akutna monomijelocitna leukemija

Leucaemia myelomonocytica acuta

C92.5

Druga mijeloidna leukemija

Leucaemia myeloides alia

C92.7

Mijeloidna leukemija, neoznačena

Leucaemia myeloides, non specificati

C92.9

Akutna monocitna leukemija

Leucaemia monocytica acuta

C93.0

Hronična monocitna leukemija

Leucaemia monocytica chronica

C93.1

Subakutna monocitna leukemija

Leucaemia monocytica subacuta

C93.2

Druga monocitna leukemija

Leucaemia monocytica alia

C93.7

Monocitna leukemija, neoznačena

Leucaemia monocytica, non specificata

C93.9

Druge leukemije označenih tipova ćelija krvi

Leucaemiae typorum cellularium aliorum, specificatorum

C94

Akutna eritremija i eritroleukemija

Erythraemia acuta et erythroleucaemia

C94.0

Hronična eritremija

Erythraemia chronica

C94.1

Akutna megakariablastna leukemija

Leucaemia megacaryoblastica acuta

C94.2

Mastocitna leukemija

Leucaemia mastocytica

C94.3

Akutna panmijeloza

Panmyelosis acuta

C94.4

Akutna mijelofibroza

Myelofibrosis acuta

C94.5

Druga označena leukemija

Leucaemiae aliae, specificatae

C94.7

Leukemija-zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi

Leucaemia typi cellularum non specificati

C95

Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija

Leucaemia typi cellularum non specificati acuta

C95.0

Hronična leukemija neoznačenog tipa ćelija

Leucaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.1

Subakutna leukemija neoznačenog tipa ćelija

Leucaemia cellularum typi non specificati subacuta

C95.2

Druga leukemija neoznačenog tipa ćelija

Leucaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.7

Leukemija, neoznačena

Leucaemia, non specificata

C95.9

Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia

C96

Letterer-Siwoova bolest

Morbus Letterer-Siwe

C96.0

Zloćudna histiocitoza

Histiocytosis maligna

C96.1

Zloćudni tumor mast-ćelija (labrocita)

Tumor mastocyticus malignus

C96.2

Pravi histiocitni limfom

Lymphoma histiocyticum verum

C96.3

Drugi označeni zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textnum affinium, specificata alia

C96.7

Zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neoznačen

Neoplasma malignum textus lymphoidie, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

C96.9

Zloćudni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija

Neoplasmata maligna, locorum independentium (primariorum) multiplicium

C97

Karcinom - rak "in situ" usta, jednjaka i želuca

Carcinoma in situ cavi oris,oesophagi et ventriculi

D00

Karcinom "in situ" usne, usta i ždrela

Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis

D00.0

Karcinom "in situ" jednjaka

Carcinoma in situ oesophagi

D00.1

Karcinom "in situ" želuca

Carcinoma in situ ventriculi

D00.2

Karcinom - rak "in situ" drugih organa za varenje

Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum

D01

Karcinom "in situ" debelog creva

Carcinoma in situ coli

D01.0

Karcinom "in situ" spojnice pravog i uvljenog creva

Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis

D01.1

Karcinom "in situ" zadnjeg creva

Carcinoma in situ recti

D01.2

Karcinom "in situ" čmara i čmarnog kana.

Carcinoma in situ ani et canalis analis

D01.3

Karcinom "in situ" drugih i neoznačenih delova creva

Carcinoma in situ partium intestini aliarum et non specificatorum

D01.4

Karcinom "in situ" jetre, žučne kesice i žučnog kanala

Carcinoma in situ hepatis,vesicae felleae et ductus biliaris

D01.5

Karcinom "in situ" drugih označenih organa za varenje

Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum

D01.7

Karcinom "insitu" organa za varenje, neoznačen

Carcinoma in situ organi digestivi, non specificatum

D01.9

Karcinom "in situ", srednjeg uva i organa za disanje

Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratori

D02

Karcinom "in situ" grkljana

Carcinoma in situ laryngis

D02.0

Karcinom "in situ" dušnika

Carcinoma in situ tracheae

D02.1

Karcinom "in situ" dušnika i pluća

Carcinoma in situ bronchi et pulmonis

D02.2

Karcinom "in situ" drugih delova za disanje

Carcinoma in situ partim systematis respiratorii aliarum

D02.3

Melanom "in situ" usne

Melanoma in situ labii oris

D03.0

Melanom "in situ", kapka oka, uključujući ugao oka

Melanoma in situ palpebrae,canthum includens

D03.1

Melanom "in situ", uva i spoljnjeg ušnog kanala

Melanoma in situ auris et meatus acustici externi

D03.2

Melanom "in situ", drugih i neoznačenih delova lica

Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum

D03.3

Melanoma "in situ" poglavine i vrata

Melanoma in situ capilitil et colli

D03.4

Melanom " in situ" trupa

Melanoma in situ trunci

D03.5

Melanom "in situ" ruke, uključujući rame

Melanoma in situ extremitatis superioris omam includens

D03.6

Melanom "in situ" noge, uključujući predeo karlice

Melanoma in situ extremitatis inferioris regionem coxae includens

D03.7

Melanom "in situ" drugih lokalizacija

Melanoma in situ,locorum aliorum

D03.8

Melanom "in situ", neoznačen

Melanoma in situ,non specificatum

D03.9

Karcinom "in situ", kože

Carcinoma in situ cutis

D04

Karcinom "in situ", kože usne

Carcinoma in situ cutis labii

D04.0

Karcinom "in situ" kože kapka oka, uključujući ugao oka

Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens

D04.1

Karcinom "in situ" kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala

Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi

D04.2

Karcinom "in situ" kože drugih delova lica

Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum

D04.3

Karcinom "in situ" kože poglavine i kpže vrata

Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli

D04.4

Karcinom "in situ" kože trupa

Carcinoma in situ cutis trunci

D04.5

Karcinom "in situ" kože ruke, uključujući rame

Carcinoma in situ cutis extremitatis superioria, omam includens

D04.6

Karcinom "in situ" kože noge, uključujući karličnu kost

Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens

D04.7

Karcinom "in situ" kože drugih lokalizacija

Carcinoma in situ cutis,locorum aliorum

D04.8

Karcinom "in situ" kože, neoznačen

Carcinoma in situ cutis,non specificatum

D04.9

Karcinom-rak "in situ" dojke

Carcinoma in situ mammae

D05

Režnjasti karcinom "in situ"

Carcinoma in situ lobulare

D05.0

Unutarkanalni karcinom "in situ"

Carcinoma in situ intraductale

D05.1

Drugi karcinom "in situ" dojke

Carcinoma in situ mammae,alia

D05.7

Karcinom "in situ" dojke, neoznačen

Carcinoma in situ mammae,non specificatum

D05.9

Karcinom-rak "in situ" grlića materice

Carcinoma in situ cervicis uteri

D06

Karcinom "in situ" unutrašnjosti grlića materice

Carcinoma in situ endocervicis uteri

D06.0

Karcinom "in situ" spoljašnjosti grlića materice

Carcinoma in situ exocervicis uteri

D06.1

Karcinom "in situ" drugih delova grlića materice

Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum

D06.7

Karcinom "in situ" grlića materice, neoznačen

Carcinoma in situ cervicis uteri,non specificatum

D06.9

Karcinom - rak "in situ" drugih i neoznačenih polnih organa

Carcinoma in situ genitaliorum aliorum

D07

Karcinom "in situ" sluznice materice

Carcinoma in situ endometrii

D07.0

Karcinom "in situ" stidnice

Carcinoma in situ vulvae

D07.1

Karcinom "in situ" usmine

Carcinoma in situ vaginae

D07.2

Karcinom "in situ" drugih ženskih polnih organa

Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum

D07.3

Karcinom "in situ" uda

Carcinoma in situ penis

D07.4

Karcinom "in situ" kestenjače

Carcinoma in situ prostatae

D07.5

Karcinom "in situ" drugih muških polnih organa

Carcinoma in situ genitaliorum masculinorum aliorum

D07.6

Karcinom - rak "in situ" drugih neoznačenih lokalizacija

Carcinoma in situ, locorum aliorum,non specificatorum

D09

Zloćudni tumor usmine

Neoplasma malignum vaginae

C52.0

Zloćudni tumor stidnice

Neoplasma malignum vulvae

C51

Zloćudni tumor velikih usana stidnice

Neoplasma malignum labii majoris

C51.0

Zloćudni tumor malih usana stidnice

Neoplasma malignum labii minoris

C51.1

Zloćudni tumor dražice stidnice

Neoplasma malignum clitoridis

C51.2

Zloćudni tumor koji prelazi granice stidnice

Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.8

Zloćudni tumor stidnice, neoznačen

Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

C51.9

Karcinom "in situ" mokraćne bešike

Carcinoma in situ vesicae urinariae

D09.0

Karcinom "in situ" drugih organa za mokrenje

Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum

D09.1

Karcinom "in situ" oka

Carcinoma in situ oculi

D09.2

Karcinom "in situ" štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum

D09.3

Karcinom "in situ" drugih označenih lokalizacija

Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum

D09.7

Karcinom "in situ" neoznačen

Carcinoma in situ, non specificatum

D09.9

Dobroćudni tumor usne,usta i ždrela

Neoplasma benignum labii,oris et pharyngis

D10

Dobroćudni tumor usne

Neoplasma benignum labii

D10.0

Dobroćudni tumor jezika

Neoplasma benignum linguee

D10.1

Dobroćudni tumor dna usta

Neoplasma benignum basis oris

D10.2

Dobroćudni tumor drugih delova usta

Neoplasma benignum partium oris ,aliarum

D10.3

Dobroćudni tumor krajnika

Neoplasma benignum tonsillae

D10.4

Dobroćudni tumor drugih delova usnog ždrela

Neoplasma benignum oropharygis,partium aliorum

D10.5

Dobroćudni tumor nosnog dela ždrela

Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.6

Dobroćudni tumor donjeg dela ždrela

Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.7

Dobroćudni tumor ždrela,neoznačen

Neoplasma benignum pharyngis,non specificatum

D10.9

Dobroćudni tumor velikih pljuvačnih žlezda

Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11

Dobroćudni tumor doušne pljuvačne žlezde

Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.0

Dobroćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda

Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.7

Dobroćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen

Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D11.9

Dobroćudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, čmara i čmarnog kanala

Neoplasma benignum coli,recti, ani et canalis analis

D12

Dobroćudni tumor slepog creva

Neoplasma benignum caeci

D12.0

Dobroćudni tumor crvuljka

Neoplasma benignum appendicis

D12.1

Dobroćudni tumor uzlaznog dela debelog creva

Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.2

Dobroćudni tumor poprečnog dela debelog creva

Neoplasma benignum coli transversi

D12.3

Dobroćudni tumor silaznog dela debelog creva

Neoplasma benignum coli descendentis

D12.4

Dobroćudni tumor izvijenog dela debelog creva

Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.5

Dobroćudni tumor debelog creva neoznačen

Neoplasma benignum coli,non specificatum

D12.6

Dobroćudni tumor spojnice pravog i uvijenog creva

Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.7

Dobroćudni tumor zadnjeg creva

Neplasma benignum recti

D12.8

Dobroćudni tumor čmara i čmarnog kanala

Neoplasma benignum ani et canalis analis

D12.9

Dobroćudni tumor drugih delova za varenje

Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13

Dobroćudni tumor jednjaka

Neoplasma benignum oesophagi

D13.0

Dobroćudni tumor želuca

Neoplasma benignum ventriculi

D13.1

Dobroćudni tumor dvanaestopalačnog creva

Neoplasma benignum duodeni

D13.2

Dobroćudni tumor drugih delova tankog creva

Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.3

Dobroćudni tumor jetre

Neoplasma benignum hepatis

D13.4

Dobroćudni tumor vanjetrenih žučnih puteva

Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.5

Dobroćudni tumor gušterače

Neoplasma benignum pancreatis

D13.6

Dobroćudni tumor endokrinog dela guštera

Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.7

Dobroćudni tumor delova sistema za varenje, neoznačen

Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum

D13.9

Dobroćudni tumor srednjeg uva i organa za disanje

Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14

Dobroćudni tumor srednjeg uva, nosne šupljine i nosnih sisnusa

Neoplasma benignum auris medine,cavi nasi et sinuum nasi

D14.0

Dobroćudni tumor grkljana

Neoplasma benignum laryngis

D14.1

Dobroćudni tumor dušnika

Neoplasma benignum tracheae

D14.2

Dobroćudni tumor dušnice i pluća

Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.3

Dobroćudni tumor disajnog sistema neoznnačen

Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D14.4

Dobroćudni tumor drugih organa grudne duplje

Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15

Dobroćudni tumor grudne žlezde

Neoplasma benignum thymi

D15.0

Dobroćudni tumor srca

Neoplasma benignum cordis

D15.1

Dobroćudni tumor sredogruđa

Neoplasma benignum mediastini

D15.2

Dobroćudni tumor drugih označenih organa grudne duplje

Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum

D15.7

Dobroćudni tumor organa grudne duplje, neoznačen

Neoplasma benignum organorum intrathoracaliumn non specificatum

D15.9

Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice

Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16

Dobroćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke

Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.0

Dobroćudni tumor kratkih kostiju ruke

Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.1

Dobroćudni tumor dugih kostiju noge

Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.2

Dobroćudni tumor kratkih kostiju noge

Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.3

Dobroćudni tumor kostiju glave i lica

Neoplasma benignum ossium cranii et faciei

D16.4

Dobroćudni tumor donje vilice

Neoplasma benignum mandibulae

D16.5

Dobroćudni tumor kičmenog stuba

Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.6

Dobroćudni tumor rebra, grudne kosti i ključnjače

Neoplasma benignum costae,sterni et claviculae

D16.7

Dobroćudni tumor kostiju karlice, krsne i trtične kosti

Neoplasma benignum ossium pelvis,ossis sacri et ossis coccygis

D16.8

Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznačen

Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D16.9

Dobroćudni tumor masnog tkiva

Neoplasma benignum lipomatosum

D17

Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva glave, lica i vrata

Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.0

Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva trupa

Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.1

Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva udova

Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis

D17.2

Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva drugih lokalizacija

Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.3

Dobroćudni tumor masnog tkiva organa grudne duplje

Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.4

Dobroćudni tumor masnog tkiva trbušnih organa

Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.5

Dobroćudni tumor masnog tkiva semene vrpce

Neoplasma benignum lipomatosum funici spermatici

D17.6

Dobroćudni tumor masnog tkiva drugih lokalizacija

Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.7

Dobroćudni tumor masnog tkiva,neoznačen

Neoplasma benignum lipomatosum,non specificatum

D17.9

Tumor krvnih sidova i limfe, neoznačene lokalizacije

Haemangioma et lymphangioma,loci non specificati

D18

Tumor krvnih sudova

Haemangioma

D18.0

Tumor limfnih sudova

Lymphangioma

D18.1

Dobroćudni tumor mezotela

Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19

Dobroćudni tumor mezotela poplućnice

Mesothelioma pleurae

D19.0

Dobroćudni tumor mezotela potrbušnice

Mesothelioma peritonaei

D19.1

Dobroćudni tumor mezotela druge lokalizacije

Mesothelioma,loci alterius

D19.7

Dobroćudni tumor mezotela, neoznačen

Mesothelioma,non specificatum

D19.9

Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice i iza nje

Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20

Dobroćudni tumor mekog tkiva iza potrbušnice

Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.0

Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice

Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D20.1

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum connexivi aliorum, aliud

D21

Dobroćudni tumor vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i vrata

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.0

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva ruke, uključujući rame

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum,omam inludens

D21.1

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva noge, uključujući predeo karlice

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremit.inferioris aliorum,regionem coxam in

D21.2

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva grudnog koša

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.3

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trbuha

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.4

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva karlice

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.5

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trupa, neoznačen

Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci alior.,non specificatum

D21.6

Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva, neoznačen

Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D21.9

Mladež

Naevus melanocyticus

D22

Mladež usne

Naevus melanocyticus labii

D22.0

Mladež kapka oka,uključujući ugao oka

Naevus melanocyticus palpebrae,canthum includens

D22.1

Mladež uva i spoljnjeg ušnog kanala

Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.2

Mladež drugih lokalizacija lica

Naevus melanocyticus,locorum faciei aliorum

D22.3

Mladež poglavine i vrata

Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.4

Mladež trupa

Naevus melanocyticus trunci

D22.5

Mladež ruke,uključujući rame

Naevus melanocyticus extremitatis superioris,omam includens

D22.6

Mladež noge,uključujući predeo karlične kosti

Naevus melanocyticus extremitatis inferioris,regionem coxam includens

D22.7

Mladež,neoznačen

Naevus melanocyticus,non specificatus

D22.9

Drugi dobroćudni tumor kože

Neoplasma benignum cutis aliud

D23

Dobroćudni tumor kože usne

Neoplasma benignum cutis labii

D23.0

Dobroćudni tumor kože kapka oka,uključujući ugao oka

Neoplasma benignum cutis palpebrae,canthum includens

D23.1

Dobroćudni tumor kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala

Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.2

Dobroćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica

Neoplasma benignum cutis faciei,partium aliarum et non specificatarum

D23.3

Dobroćudni tumor kože poglavine i vrata

Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.4

Dobroćudni tumor kože trupa

Neoplasma benignum cutis trunci

D23.5

Dobroćudni tumor kože ruke,uključujući rame

Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris,omam includens

D23.6

Dobroćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlične kosti

Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxam includens

D23.7

Dobroćudni tumor kože,neoznačen

Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D23.9

Dobroćudni tumor dojke

Neoplasma benignum mammae

D24

Tumor glatkog mišića materice

Leiomyoma uteri

D25

Podsluznični tumor glatkog mišića materice

Leiomyoma submucosum uteri

D25.0

Tumor glatkog mišića zida materice

Leiomyoma uteri intramurale

D25.1

Tumor glatkog mišića ispod serozne opne materice

Leiomyoma subserosum uteri

D25.2

Tumor glatkog mišića materice,neoznačen

Leiomyoma uteri,non specificatum

D25.9

Drugi dobroćudni tumori matrice

Neoplasmata benigna uteri alia

D26

Dobroćudni tumor grlića materice

Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.0

Dobroćudni tumor tela materice

Neoplasma benignum corporis uteri

D26.1

Dobroćudni tumor drugih delova materice

Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.7

Dobroćudni tumor materice,neoznačen

Neoplasma benignum uteri,non specificatum

D26.9

Dobroćudni tumor jajnika

Neoplasma benignum ovarii

D27

Dobroćudni tumor drugih ženskih polnih organa.

Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum

D28

Dobroćudni tumor stidnice

Neoplasma benignum vulvae

D28.0

Dobroćudni tumor usmine

Neoplasma benignum vaginae

D28.1

Dobroćudni tumor jajovoda i veza materice

Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.2

Dobroćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa

Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum,aliorum

D28.7

Dobroćudni tumor ženskih polnih organa,neoznačen

Neoplasma benignum genitaliorum femininorum,non specificatum

D28.9

Dobroćudni tumor muških polnih organa

Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29

Dobroćudni tumor uda

Neoplasma benignum penis

D29.0

Dobroćudni tumor kestenjače

Neoplasma benignum prostatae

D29.1

Dobroćudni tumor semenika

Neoplasma benignum testis

D29.2

Dobroćudni tumor pasemenika

Neoplasma epididymitis

D29.3

Dobroćudni tumor mošnice

Neoplasma benignum scroti

D29.4

Dobroćudni tumor drugih označenih muških polnih organa

Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum

D29.7

Dobroćudni tumor muških polnih organa,neoznačen

Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum,non specificatum

D29.9

Dobroćudni tumor mokraćnih organa

Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30

Dobroćudni tumor bubrega

Neoplasma benignum renis

D30.0

Dobroćudni tumor karlice bubrega

Neoplasma benignum pelvis renis

D30.1

Dobroćudni tumor mokraćnih organa

Neoplasma benignum ureteris

D30.2

Dobroćudni tumor mokraćne bešike

Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.3

Dobroćudni tumor mokraćovoda bešike

Neoplasma benignum urethrae

D30.4

Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa

Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.7

Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa, neoznačen

Neoplasma benignum organorum urinariorum,non specificatum

D30.9

Dobroćudni tumor oka i pripojaka oka

Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31

Dobroćudni tumor vežnjače

Neoplasma benignum conjuctivae

D31.0

Dobroćudni tumor rožnjače

Neoplasma benignum corneae

D31.1

Dobroćudni tumor mrežnjače

Neoplasma benignum retinae

D31.2

Dobroćudni tumor sudovnjače

Neoplasma benignum chorioideae

D31.3

Dobroćudni tumor zrakastog tela

Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.4

Dobroćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala

Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.5

Dobroćudni tumor očne duplje,neoznačen

Neoplasma benignum orbitae,non specificatum

D31.6

Dobroćudni tumor oka,neoznačen

Neoplasma benignum oculi,non specificatum

D31.9

Dobroćudni tumor moždanica

Neoplasma benignum meningium

D32

Dobroćudni tumor moždanice

Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.0

Dobroćudni tumor moždanice

Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.0

Dobroćudni tumor opni kičmene moždine

Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.1

Dobroćudni tumor moždanica,neoznačen

Neoplasma benignum meningium,non specificatum

D32.9

Dobroćudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema

Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis,partium aliorum

D33

Dobroćudni tumor mozga,iznad šatora mozga

Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.0

Dobroćudni tumor mozga,ispod šatora mozga

Neoplasma benignum cerebri intratentoriale

D33.1

Dobroćudni tumor mozga,neoznačen

Neoplasma benignum cerebri,non specificatum

D33.2

Dobroćudni tumor živca mozga

Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.3

Dobroćudni tumor kičmene moždine

Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.4

Dobroćudni tumor drugih označenih delova centralnog nervnog sistema

Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,partium aliarum specificatarum

D33.7

Dobroćudni tumor centralnog nervnog sistema,neoznačen

Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,non specificatum

D33.9

Dobroćudni tumor štitaste žlezde

Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D34

Dobroćudni tumor drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem

Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum

D35

Dobroćudni tumor nadbubrežne žlezde

Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.0

Dobroćudni tumor paraštitaste žlezde

Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.1

Dobroćudni tumor hipofizne žlezde

Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.2

Dobroćudni tumor lobanjsko-ždrelnog kanala

Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.3

Dobroćudni tumor pinealne žlezde

Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.4

Dobroćudni tumor karotidnog telašca

Neoplasma benignum corporis carotici

D35.5

Dobroćudni tumor aortnog telašca i drugih okolnih nervnih čvorova

Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.6

Dobroćudni tumor druge označene žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.7

Dobroćudni tumor više žlezda

Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.8

Dobroćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen

Neoplasma benignum glandulae endocrinae,non specificatum

D35.9

Drugi dobroćudni tumor

Neoplasma benignum aliud

D36

Tumor usta i organa za varenje

Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37

Tumor usne,usta i ždrela

Neoplasma labii,oris et pharyngis

D37.0

Tumor želuca

Neoplasma ventriculi

D37.1

Tumor tankog creva

Neoplasma intestini tenuis

D37.2

Tumor slepog creva

Neoplasma appendicis

D37.3

Tumor debelog creva

Neoplasma coli

D37.4

Tumor završnog creva

Neoplasma recti

D37.5

Tumor jetre i žučnih kanala

Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.6

Tumor drugih organa sistema za varenje

Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum

D37.7

Tumor organa za varenje,neoznačen

Neoplasma organorum systematis digestivi,non specificatum

D37.9

Tumor srednjeg uva,organa za disanje i grudne duplje

Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38

Tumor grkljana

Neoplasma laryngis

D38.0

Tumor dušnika,dušnice i pluća

Neoplasma tracheae,bronchi et pulmonis

D38.1

Tumor poplućnice

Neoplasma pleurae

D38.2

Tumor sredogruđa

Neoplasma mediastini

D38.3

Tumor grudne žlezde

Neoplasma thymi

D38.4

Tumor drugih organa za disanje,neoznačen

Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum

D38.5

Tumor drugih organa za disanje,neoznačen

Neoplasma organi respiratorii,non specificatum

D38.9

Tumor ženskih polnih organa

Neoplasma genitaliorum femininorum

D39

Tumor materice

Neoplasma uteri

D39.0

Tumor jajnika

Neoplasma ovarii

D39.1

Tumor posteljice

Neoplasma placentae

D39.2

Tumor drugih ženskih polnih organa

Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.7

Tumor ženskih polnih organa,neoznačen

Neoplasma genitaliorum femininorum,non specificatum

D39.9

Tumor muških polnih organa

Neoplasma genitaliorum masculinorum

D40

Tumor kestenjače

Neoplasma prostatae

D40.0

Tumor semenika

Neoplasma testis

D40.1

Tumor drugih muških polnih organa

Neoplasma genitaliorum masculinorum aliorum

D40.7

Tumor muških polnih organa,neoznačen

Neoplasma genitaliorum masculinorum,non specificatum

D40.9

Tumor mokraćnih organa

Neoplasma organorum urinariorum

D41

Tumor bubrega

Neoplasma renis

D41.0

Tumor karlice bubrega

Neoplasma pelvis renis

D41.1

Tumor mokraćovoda bubrega

Neoplasma ureteris

D41.2

Tumor mokraćovoda bešike

Neoplasma urethrae

D41.3

Tumor mokraćne bešike

Neoplasma vesicae urinariae

D41.4

Drugi tumor mokraćnih organa

Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.7

Tumor mokraćnog organa,neoznačen

Neoplasma organi urinarii,non specificatum

D41.9

Tumor moždanica

Neoplasma meningium

D42

Tumor moždanica mozga

Neoplasma meningis cerebri

D42.0

Tumor opne kičmene moždine

Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.1

Tumor moždanice,neoznačen

Neoplasma meningis,non specificatum

D42.9

Tumori mozga i centralnog nervnog sistema

Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43

Tumor mozga, iznad šatora mozga

Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.0

Tumor mozga,ispod šatora mozga

Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.1

Tumor mozga

Neoplasma cerebri

D43.2

Tumor živca

Neoplasma nervi cranialie

D43.3

Tumor kičmene moždine

Neoplasma medullae spinalis

D43.4

Tumor drugih delova centralnog nervnog sistema

Neoplasma systematis nervosi centralis,partium aliorum

D43.7

Tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen

Neoplasma systematis nervosi centralis,non specificatum

D43.9

Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Neoplasma glandulae endocrinae

D44

Tumor štitaste žlezde

Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.0

Tumor nadbubrežne žlezde

Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.1

Tumor paraštitaste žlezde

Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.2

Tumor žlezde hipofize

Neoplasma glandulae pituitariae

D44.3

Tumor lobanjsko ždrelnog kanala

Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.4

Tumor pinealne žlezde

Neoplasma corporis pinealis

D44.5

Tumor telašca glavne arterije vrata

Neoplasma corporis carotici

D44.6

Tumor aortnog telašca

Neoplasma corporis aortici

D44.7

Tumor više žlezda

Neoplasma pluriglandulare

D44.8

Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen

Neoplasma glandulae endocrinae,non specificatum

D44.9

Povećanje broja ćelija krvi

Polycythaemia vera

D45

Sindromni poremećaji mijeloidne loze

Syndrornae myelodysplasticae

D46

Uporna slabokrvnost bez sideroblasta

Anaemia retractaria sine sideroblastis

D46.0

Uporna slabokrvnost sa sideroblastima

Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.1

Uporna slabokrvnost sa viškom blasta

Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.2

Uporna slabokrvnost sa viškom blasta u transformaciji

Anaemia retractaria cum nimio blastorum in trasformatione

D46.3

Uporna slabokrvnost,neoznačena

Anaemia refractaria,non specificata

D46.4

Drugi mijelodisplazijski sindromi

Syndromae myelodysplasticae aliae

D46.7

Mijelodisplazijski sindrom ,neoznačen

Syndroma myelodysplastica

D46.9

Drugi tumori limfoidnog,hematopoeznog i srodnih tkiva

Neoplasma telae lymphaticae,hematopoieticae et telarum affinium aluid

D47

Histiocitni i mastocitni tumor

Histiocytoma et mastocytoma

D47.0

Hronična mijeloproliferativna bolest

Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.1

Monoklonska gamopatija

Gammopathia monoclonalis

D47.2

Primarno smanjenje broja krvnih pločica (hemoragijsko)

Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.3

Druga limfoproliferativna bolest

Morbus lymphoproliferativus alius

D47.7

Limfoproliferativna bolest, neoznačena

Morbus lymphoproliferativus, non specificatus

D47.9

Neoplasma neodređene ili nepoznate druge lokalizacije

Neoplasma indefinitum sive ignotum,loci alterius

D48

Tumor kosti i zglobne hrskavice

Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.0

Tumor vezivnog tkiva i drugih mekih tkiva

Neoplasma textus connexivi et textuum moliium aliorum

D48.1

Tumor perifernog nerva i autonomnog nervnog sistema

Neoplasma nervi peripherici systematis nervosi autonomi

D48.2

Tumor iza potrbušnice

Neoplasma retroperitonaei

D48.3

Tumor potrbušnice

Neoplasma peritonaei

D48.4

Tumor kože

Neoplasma cutis

D48.5

Tumor dojke

Neoplasma mammae

D48.6

Neoznačen tumor

Neoplasma NOS

D48.7

Tumor, neoznačen

Neoplasma, non specificatum

D48.9

Prijavite se na našu email listu